Vitec gjennomfører ytterligere oppkjøp innen kirkelig programvare i Norge


8. september overtok Vitec Software Group AB (publ) alle aksjer i programvareselskapet Ecclesia Systemer AS. Oppkjøpet er et tilleggskjøp til forretningsenheten Vitec Agrando. Ecclesia Systems omsatte for 7 millioner svenske kroner i regnskapsåret 2020, og den kombinerte virksomheten med fokus på kirker i Norge vil omsette for cirka 33 millioner svenske kroner etter oppkjøpet.

Ecclesia Systems utvikler og tilbyr en SaaS -tjeneste for administrasjon av kirkegårder, krematorier, graver og gravmonumenter i Norge. Programvaren muliggjør fakturering og bestilling av begravelser, seremonier og kremasjoner. De cirka 260 kundene består hovedsakelig av” kirkelige fellesråd” som er et samarbeidsorgan mellom kommuner og kirkelige menigheter i Norges kommuner.

Betaling er kontant og oppkjøpet forventes å direkte resultere i en økning i resultat per aksje for Vitec. Konsolidering skjer fra anskaffelsestidspunktet.
Gjennom det ekstra oppkjøpet vil Ecclesia Systems bli en del av forretningsenheten Vitec Agrando, som tilbyr programvare for kirkelige aktiviteter i Norge.

Stratema var rådgiver for Vitec Software Group (publ).
Les pressemelding fra Vitec her (engelsk).

Om Vitec

Vitec er ledende innen Vertical Market Software i Norden. Vi utvikler og leverer standardprogrammer for forskjellige nisjer. Vitec vokser gjennom oppkjøp av velstyrte og etablerte programvareselskaper i Norden. Konsernets overordnede prosesser sammen med de ansattes dype kunnskap om kundens lokale marked skaper gode forutsetninger for foredling og fortsatt innovasjon. Våre 975 ansatte er lokalisert i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Vitec er notert på Nasdaq Stockholm og omsatte for 1.313 millioner SEK i 2020. Les mer på www.vitecsoftware.com.
 

Vitec kjøper programvareselskapet Ecclesia Systemer AS
Vitec kjøper Ecclesia Systemer AS
Stratema var rådgivere for Vitec Software Group AB
Vitec kjøper programvareselskapet Ecclesia Systemer AS
TMT
2021
For mer informasjon kontakt
Skriv ut