Vitec kjøper det svenske programvareselskapet LJ System AB

Vitec Software Group AB (publ) styrker sin nordiske posisjon innen vertikal programvare ved å kjøpe alle aksjer i det svenske programvareselskapet LJ System AB.

Programvareselskapet LJ System har kontorer i Lund og tilbyr produkter for kirker og førskoler. Forsamlingsadministrasjon er et modulbasert selskapssystem som benyttes av cirka 300 kirker. Produktet tilbyr blant annet administrasjon av kirkegårder med digital kart, økonomi- og lønnshåndtering, samt booking av gudstjeneste, dåp og vielser med mer - via data, telefon og nettbrett. Abbum er et annet produkt utviklet for å håndtere administrasjon og pedagogikk, hovedsakelig i førskolen.

Selskapet forventes under inneværende regnskapsår 2019-2020 å omsette for cirka 18 MSEK med et justert EBITDA-resultat på cirka 2,5 MSEK. Betaling skjer kontant og oppkjøpet forventes å direkte resultere i en gevinst økning per aksje for Vitec. Konsolidering skjer fra oppkjøpsdato.

-LJ System sine avanserte, men brukervennlige produkter gir kirker og førskoler mulighet å drive sine virksomheter effektivt. Selskapet er veletablert, lønnsomt og passer bra inn i vår selskapskultur. Vi kjøper selskaper for å beholde de i konsernet og i dag hilser vi 14 nye medarbeidere varmt velkommen, sier Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group.

Vil fortsette å utvikle selskapet sammen med Vitec

LJ System ble grunnlagt i 1980 som et familieforetak og senere drevet som et aksjeselskap siden 1985. Andreas Friberg har vært selskapets Direktør og deleier siden 2006.

-Jeg er glad for å se Vitec som nye eiere av selskapet. Det føles helt riktig med deres brede kompetanse innenfor nisjeprogramvarer og markedsledende posisjon. Sammen med Vitec ser jeg gode muligheter for å fortsette å utvikle selskapet her i Lund fremover, sier Andreas Friberg, Vd i LJ System.

Stratema var rådgivere for Vitec Software Group AB under hele prosessen.
 

Vitec kjøper det svenske programvareselskapet LJ System AB
Vitec kjøper LJ System AB
Stratema var rådgivere for Vitec Software Group AB
Vitec kjøper det svenske programvareselskapet LJ System AB
TMT
2020
For mer informasjon kontakt
Skriv ut