Veitransport AS kjøper Mathisen Renovasjon AS

MECE Invest AS, som er eier av transportselskapene Veitransport AS og Veikran AS, har ervervet 100 % av aksjene i Mathisen Renovasjon AS. Oppkjøpet styrker Veitransport-gruppens posisjon innen renovasjon og avfallshåndtering.
«Vi er glade for å bli del av en større gruppering» sier Kjell Arne Mathisen, tidligere styreleder i Mathisen Renovasjon. «Dette sikrer selskapet inn i fremtiden i en tid hvor jeg selv har tenkt å trappe noe ned, mens min sønn Lars Erik Mathisen, vil fortsette som leder i bedriften». Lars Erik Mathisen har stor tro på selskapets muligheter fremover, men understreker viktigheten av å ha en større tyngde som selskap og en større administrasjon for å kunne være en profesjonell leverandør til selskapets store og krevende kunder.
Daglig Leder og Styreleder i Veitransport-gruppen, Jonny Enger, sier han er meget fornøyd med å knytte Mathisen Renovasjon inn i Veitransport-gruppen. Dette sikrer selskapet vekst innen et viktig satsingsområde for Veitransport fremover.
Mathisen Renovasjon vil bestå som eget Aksjeselskap, men navnebytte vurderes for å få frem tilknytningen til Veitransport gruppen. Veitransport ønsker å samle all satsingen på renovasjon og avfallshåndtering under dette selskapet.
Veitransport-gruppen, eid av MECE Invest AS, vil med dette bestå av tre selskaper innen henholdsvis landtransport, krantransport og avfallstransport.

Om Mathisen Renovasjon AS


Mathisen Renovasjon AS ble etablert som eget aksjeselskap i 2009 og har store kunder som Norsk Gjenvinning og Romerike Avfallshåndtering (ROAF) på kundesiden. Selskapet har 47 ansatte.

Om MECE Invest AS


MECE Invest AS ble etablert som eier av transportselskapet Veitransport AS, tidligere ERFA Transport AS, i 1994. Selskapet sysselsetter i dag 115 personer i selskapene Veitransport AS og Veikran AS. Forretningsområdene er transport av byggematerialer, avfall og gjenvinning, container samt generelle logistikk tjenester.

Denne transaksjonen i pressen:


http://www.hadeland.net/Nyheter/lokale_nyheter/article7272576.ece

http://www.at.no/transport/item/6263-mathisen-i-veitransport#.U0Tycvkz8QM

http://www.mtlogistikk.no/index.php/godstransport/gods-artikler/item/3183-mathisen-i-veitransport


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt selskapenes rådgiver, Stratema AS ved Senior Advisor Morten R. Pedersen  på tlf.: 24 10 23 12 eller e-post morten@stratema.no.

Veitransport AS kjøper Mathisen Renovasjon AS
Veitransport AS kjøper Mathisen Renovasjon AS
Stratema var rådgivere for Veireno AS
Veitransport AS kjøper Mathisen Renovasjon AS
TRANSPORT
2014
For mer informasjon kontakt
Skriv ut