Nordic Academy selger til Sonans Utdanning

Nordic Academy har, med bistand fra Stratema, inngått avtale om å selge sin virksomhet med de tilhørende merkevarene Karrierehuset og Karrieresystemer til Sonans.


Nordic Academy er en kursarrangør som tilbyr kurs med faglig fokus innen omstilling, jobbavklaring, aktivisering og fagkurs rettet mot ungdom og voksne. Kursene tilbys personer som har behov for å ny-orientere seg i arbeidsmarkedet, eller som trenger å heve sin kompetanse for å stå i jobb eller komme inn på arbeidsmarkedet.

Sonans driver studieforberedende utdanning og er landets ledende innen privatistundervisning. Skolekjeden har privatistskoler i åtte norske byer og omfattende nettundervisning, formidlingstjeneste for utenlandsstudier, samt tre videregående skoler. Sonans Utdanning har tilsammen ca. 7.000 elever årlig.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt selskapenes rådgiver, Stratema AS ved Partner Dave Sandberg på tlf.: 24 10 23 11 eller e-post dave@stratema.no

Nordic Academy AS solgt til Sonans Utdanning AS
Nordic Academy AS solgt til Sonans Utdanning AS
Stratema var rådgivere for Nordic Academy AS
Nordic Academy AS solgt til Sonans Utdanning AS
UNDERVISNING - PRIVATE EQUITY
2014
For mer informasjon kontakt
Skriv ut