Ledelsen i Ferrometall kjøper 40% av aksjene

Medgründer av Ferrometall AS, Tor Sverre Bjørnæs, og hans familieeide holdingselskap Leadenhall Metals Holding AS, selger sin 40 % eierandel i Ferrometall AS til ledelsen i selskapet. Dette har vært en naturlig utvikling i følge med et generasjonsskifte som har pågått i Ferrometall de siste årene. 

Ferrometall AS ble etablert i 2010 på basis av en sammenslåing av Trønderstål AS og Leadenhall Metals AS. De opprinnelige eierne har over tid solgt aksjeandeler i Ferrometall til to sentrale nøkkelpersoner i selskapet, Vegard Holmen og Rune Humlebekk. Gjennom den siste transaksjonen ervervet de 40 % av aksjene i Ferrometall AS fra Leadenhall Metals Holding AS som gjør at de Vegard Holmen og Rune Humlebekk sammen eier 100 % av selskapet.

Ferrometall AS er en norsk grossistvirksomhet av stål og metaller. Selskapet har etablert seg som en betydelig leverandør av stål- og metallprodukter til bygg- og anleggsbransjen i Norge. Virksomheten har hatt en meget positiv utvikling de siste årene, både i omsetning og resultat. Med gode og langvarige leverandørforhold, et solid apparat for effektiv logistikk og et fokus på høy servicegrad og korte ledetider, har selskapet etablert seg som en solid og stabil leverandør til store og mellomstore aktører i bygg- og anleggsbransjen. 

Stratema har bistått selgerne, Leadenhall Metals Holding AS, i transaksjonen. 
 

Ledelsen i Ferrometall AS kjøper 40% av aksjene
Ledelsen i Ferrometall AS kjøper 40% av aksjene
Stratema var rådgivere for Leadenhall Metals Holding AS
Ledelsen i Ferrometall AS kjøper 40% av aksjene
BYGG
2017
For mer informasjon kontakt
Skriv ut