Eierne av Sans Bygg kjøper seg inn i Oslo Tapet og Gulvbelegg.

En eiergruppering bestående av Melesio Capital AS, investor Knut Øversjøen og gründere/øvrige eiere i Sans Bygg har kjøpt seg inn i Oslo Tapet og Gulvbelegg AS. 

Oslo Tapet og Gulvbelegg som ble etablert av gründerne Thomas Nataas og Franco Grosso i 1997 er et spesialisert gulvleggingsfirma rettet mot næringsmarkedet i Norge. Selskapet har hatt suksess med å være en kvalitetsbevisst og fokusert leverandør av gulvbelegg til byggherrer og entreprenører over lengre tid, og har etablert en sterk markedsposisjon i Norge.

Selskapet hadde en omsetning i 2018 på 120 MNOK. For å sikre videre kontrollert og god vekst har gründerne valgt å invitere eksterne eiere inn på eiersiden som kan bidra med komplementær kompetanse innen strategi/forretningsutvikling, forretningssystemer og finansiering. 

Eiergrupperingen som har gått inn på eiersiden har blant annet fokusert på oppkjøp av nisjeselskaper i byggebransjen. De har tidligere investert i Sans Bygg, en spesialist på modernisering av våtrom/bad for boligselskaper i Norge. Som tilleggsinvestering har de kjøpt et elektroinstallasjonsselskap i samme nisje. Oslo Tapet og Gulvbelegg blir et nytt nisjeområde for investorgruppen, men det er kunde- og systemsynergier med deres eksisterende virksomhet under Sans Bygg-paraplyen. Det er en intensjon om å integrere virksomhetene i Sans Bygg og Oslo Tapet og Gulvbelegg både operativt og eiermessig.

Stratema bistod eierne av Oslo Tapet og Gulvbelegg i prosessen.


Eierne av Sans Bygg kjøper seg inn i Oslo Tapet og Gulvbelegg
Eierne av Sans Bygg kjøper seg inn i Oslo Tapet og Gulvbelegg.
Stratema var rådgivere for Oslo Tapet og Gulvbelegg AS
Eierne av Sans Bygg kjøper seg inn i Oslo Tapet og Gulvbelegg
BYGG
2019
For mer informasjon kontakt
Skriv ut