gaar-i-trapp

Salg av bedrift

Ønsker du å selge din virksomhet?

Dersom du ønsker å selge din bedrift kan Stratema ta ansvar for hele prosessen med innledende analyser av markedet og virksomheten med vurdering av virksomhetens markedsverdi, eventuelt inkludert strategiske råd om tilpasninger av virksomheten før selve salgsprosessen.

Stratema utarbeider en bedriftspresentasjon og etablerer en målgruppe med potensielle interessenter og mulige fremtidige samarbeidspartnere. De potensielle interessentene kontaktes direkte av Stratema for å vekke interessen og etablere gjensidig konfidensialitet.

Stratema arrangerer møter for gjensidig informasjonsutveksling med fokus på felles forretningsmuligheter. Interessentene utfordres av Stratema til å gi indikative bud som danner utgangspunkt for forhandlinger om en forpliktende avtale.

Avtalen kvalitetssikres ved en due diligence som organiseres av Stratema før den endelige gjennomføringen av transaksjonen med oppgjør og overdragelse av eierskapet.

Oppsummering av aktiviteter:

  Innledende analyser av marked og virksomhet.
  Vurderinger av virksomhetens markedsverdi.
  Strategiske råd om tilpassning av virksomheten.
  Utarbeiding av bedriftspresentasjon.
 Etablering av målgruppe med potensielle interessenter og fremtidige samarbeidspartnere.
  Kontakt med samarbeidskandidater og interessevekking.
  Etablering av gjensidig konfidensialitet.
  Avholde møter for gjensidig utveksling av forretningsmuligheter.
  Arrangere Indikativ budgivingsprosess.
  Fremforhandling av forpliktende avtaler
  Organisering av Due Diligence / kjøpers kvalitetssikring.
  Gjennomføring av transaksjon med oppgjør og overdragelse av eierskapet.
Skriv ut