abstrakt-fasade

Management Buyout

Skal din virksomhet gjennomføre en MBO?

Når eksisterende aksjonærer ser på ledelsen som mulige fremtidige eier av virksomheten, kan Stratema gjennomføre hele prosessen med innledende analyser av markedet og virksomheten med vurdering av virksomhetens markedsverdi, eventuelt inkludert strategiske råd om tilpasninger av virksomheten.

Stratema utarbeider en bedriftspresentasjon og arrangerer møter for utvikling av transaksjonsmodell og finansieringsløsninger. Finansieringsinstitusjoner kontaktes og informeres av Stratema med tanke på skape konkurranse om å gi best mulig finansieringstilbud.

Stratema fremforhandler endelige og forpliktende avtaler mellom eksisterende aksjonærer og ledelsen, samt med långiverne. Dersom de nye aksjonærene eller finansieringsinstitusjonene ønsker å kvalitetssikre avtalen, organiserer Stratema en due diligence før den endelige gjennomføringen av transaksjonen med oppgjør og overdragelse av eierskapet.


Oppsummering av aktiviteter:

  Innledende analyser av marked og virksomhet.
   Vurderinger av virksomhetens markedsverdi.
  Strategiske råd om tilpassning av virksomheten.
  Utarbeiding av bedriftspresentasjon. 
   Avholde møter for utvikling av transaksjonsmodell og finansieringsløsninger.
  Innhenting av finansieringstilbud.
  Fremforhandling av forpliktende avtaler.
  Innhenting av finansieringstilbud. 
  Fremforhandling av forpliktende avtale(r). 
  Organisering av Due Diligence.
  Gjennomføring av transaksjon med oppgjør og overdragelse av eierskapet.
Skriv ut