Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Kjøp av bedrift

Ønsker du å kjøpe en bedrift?

Det kan ofte være vanskelig for kjøpere å komme i kontakt med potensielle selgere. Stratema bygger relasjoner til aktørene i de bransjene vi fokuserer på. Vi har dialog om når de ønsker seg partnere på eiersiden som kan bidra til utvikling av virksomheten. Kjennskapen til aktørene og markedet for transaksjoner gjør at Stratema kan guide kjøpere i forhold til hva som vil være riktig markedspris og argumentere for det i forhold til potensielle selgere.

Oppsummering av aktiviteter:


  Innledende analyser av marked og virksomheter. 
  Prioritering av oppkjøpskandidater.
  Utarbeiding av bedriftspresentasjoner.
  Vurderinger av oppkjøpskandidatenes markedsverdi.. 
  Kontakt med oppkjøpskandidater og interessevekking.
 
 Etablering av gjensidig konfidensialitet.
  Avholde møter for gjensidig utveksling av forretningsmuligheter.
  Utarbeidelse av transaksjonsløsninger og indikative bud .
  Fremforhandling av forpliktende avtaler
  Organisering av Due Diligence / kjøpers kvalitetssikring.
  Gjennomføring av transaksjon med oppgjør og overdragelse av eierskapet.
Skriv ut