Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Kjøp av bedrift

Ønsker du å kjøpe en bedrift?

Dersom du ønsker å kjøpe opp en eller flere bedrifter kan Stratema ta ansvar for hele prosessen med innledende analyser av markedet og virksomheter med prioritering av oppkjøpskandidater.

Stratema utarbeider bedriftspresentasjoner og gjør verdivurderinger av oppkjøpskandidatene. De potensielle oppkjøpskandidatene kontaktes direkte av Stratema for å vekke interessen og etablere gjensidig konfidensialitet.

Stratema arrangerer møter for gjensidig informasjonsutveksling med fokus på felles forretningsmuligheter. Stratema bistår med utarbeidelse av transaksjonsløsninger og indikative bud som kan danne utgangspunkt for forhandlinger om forpliktende avtaler.

Avtalene kvalitetssikres ved en due diligence som organiseres av Stratema før den endelige gjennomføringen av transaksjonen med oppgjør og overdragelse av eierskapet.

Oppsummering av aktiviteter:


  Innledende analyser av marked og virksomheter. 
  Prioritering av oppkjøpskandidater.
  Utarbeiding av bedriftspresentasjoner.
  Vurderinger av oppkjøpskandidatenes markedsverdi.. 
  Kontakt med oppkjøpskandidater og interessevekking.
 
 Etablering av gjensidig konfidensialitet.
  Avholde møter for gjensidig utveksling av forretningsmuligheter.
  Utarbeidelse av transaksjonsløsninger og indikative bud .
  Fremforhandling av forpliktende avtaler
  Organisering av Due Diligence / kjøpers kvalitetssikring.
  Gjennomføring av transaksjon med oppgjør og overdragelse av eierskapet.
Skriv ut