2

Generasjonsskifte i bedrift

Trenger din virksomhet å gjennomgå et generasjonsskifte?

Når gamle aksjonærer ønsker avløsning og neste generasjon vil inn på eiersiden, kan Stratema gjennomføre hele prosessen med innledende analyser av markedet og virksomheten med vurdering av virksomhetens markedsverdi. Stratema utarbeider en bedriftspresentasjon.

Stratema etablerer kontakt mellom gamle og potensielle nye aksjonærer og
arrangerer møter for utvikling av transaksjonsmodell og finansieringsløsninger. Finansieringsinstitusjoner kontaktes og informeres av Stratema med tanke på skape konkurranse om å gi best mulig finansieringstilbud. Stratema fremforhandler endelige og forpliktende avtaler mellom gamle og nye aksjonærer, samt med långiverne.

Dersom de nye aksjonærene eller finansierings-institusjonene ønsker å kvalitetssikre avtalen, organiserer Stratema en due diligence før den endelige gjennomføringen av transaksjonen med oppgjør og overdragelse av eierskapet.

Oppsummering av aktiviteter:


  Innledende analyser av markedet og virksomheten. 
 Vurdering av virksomhetens markedsverdi.

 Strategiske råd om tilpasninger av virksomheten.
 Utarbeiding av bedriftspresentasjon.
 Etablering av kontakt mellom gamle og nye potensielle aksjonærer.
 Etablering av gjensidig konfidensialitet.
 Avholde møter for utvikling av transaksjonsmodell og finansieringsløsninger.
 Innhenting av finansieringstilbud.
 Fremforhandling av forpliktende avtaler.
 Organisering av Due Diligence.
 Gjennomføring av transaksjon med oppgjør og overdragelse av eierskapet.
Skriv ut