Bildemal-Toppbannere-operaen-taket

Fusjonering av bedrift

- Sammenslåing av bedrifter

Når eiere av virksomheter ønsker å fusjonere, kan Stratema gjennomføre hele prosessen med innledende analyser av virksomhetenes markedsverdi og synergier ved sammenslåing. Stratema arrangerer møter for utvikling av transaksjonsmodell og bytteforhold. Stratema fremforhandler endelige og forpliktende avtaler mellom partene og arrangerer gjensidig Due Diligence før den endelige gjennomføringen av transaksjonen med overdragelse av eierskapet.

Oppsummering av aktiviteter:


  Innledende analyser av marked og virksomheter. 
  Vurderinger av virksomhetenes markedsverdi.
  Analyser av potensielle synergier. 
  Utarbeiding av bedriftspresentasjoner. 
  Avholde møter for utvikling av transaksjonsmodell og bytteforhold.
  Fremforhandling av forpliktende avtaler.
  Organisering av Due Diligence
  Gjennomføring av transaksjon med overdragelse av eierskapet.
Skriv ut