Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Finansiering

I forbindelse med transaksjoner er det ofte en stor fordel å kunne finansiere deler av vederlaget med lån i bank. Det kan være at salget skjer ved et Management Buy-Out (MBO) og ledelsen som kjøper trenger å låne noe for å kunne kjøpe ut virksomheten.

Videre er det ofte ønskelig for investorer å finansiere så mye som mulig med lån for å øke avkastningen på egenkapitalen.

Stratema kan i den sammenheng utarbeide analyser av markedet og virksomheten som er i tråd med hva bankene ønsker å få av underlag for å gi lån. Vi har kontakt med flere nisjebanker i tillegg til de store bankene og kan skape konkurranse om å gi det best mulig finansieringstilbud.

Stratema fremforhandler avtaler med långiverne, inklusive covenants, og tilrettelegger for due diligence dersom det er ønskelig for bankene, samt bistår i gjennomføringen av transaksjonen.

Oppsummering av aktiviteter:

Innledende analyser av marked og virksomhet.
Vurderinger av virksomhetens markedsverdi.
 Utarbeiding av bedriftspresentasjon.
  Avholde møter for utvikling av transaksjonsmodell og finansieringsløsninger.
Innhenting av finansieringstilbud.

Fremforhandling av forpliktende avtale(r)
Organisering av Due Diligence.

Gjennomføring av transaksjon med oppgjør og overdragelse av eierskapet.

LBO og MBO

Når kjøperen av aksjene i en virksomhet er ledelsen eller andre som trenger eller ønsker å få betydelige deler av et kjøp finansiert .....

Skriv ut