Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Finansiering

Stratema hjelper til med del-finansiering av transaksjoner med lån fra banker. Stratema tilrettelegger for delvis belåning av transaksjonsbeløpet på forhånd og opplever at det øker avkastningen på egenkapitalen og fører til større betalingsvillighet. Stratema tilrettelegger også for finansiering ved Management Buy-Out (MBO) hvor ledelsen trenger å låne noe for å kunne kjøpe ut virksomheten.

 

Oppsummering av aktiviteter:

Innledende analyser av marked og virksomhet.
Vurderinger av virksomhetens markedsverdi.
 Utarbeiding av bedriftspresentasjon.
  Avholde møter for utvikling av transaksjonsmodell og finansieringsløsninger.
Innhenting av finansieringstilbud.

Fremforhandling av forpliktende avtale(r)
Organisering av Due Diligence.

Gjennomføring av transaksjon med oppgjør og overdragelse av eierskapet.

LBO og MBO

Når kjøperen av aksjene i en virksomhet er ledelsen eller andre som trenger eller ønsker å få betydelige deler av et kjøp finansiert .....

Skriv ut