Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Våre tjenester:

Fusjonering, Kjøp & Salg av virksomheter

Salg av bedrift

Dersom du ønsker å selge din bedrift kan Stratema ta ansvar .....

Oppkjøp av bedrift

Dersom du ønsker å kjøpe opp en eller flere bedrifter kan Stratema ta ansvar for hele prosessen .....

Fusjon av bedrift

Når eiere av virksomheter ønsker å fusjonere, kan Stratema gjennomføre hele prosessen med innledende analyser .....

Generasjonsskifte

Når gamle aksjonærer ønsker avløsning og nye personer vil inn på eiersiden, kan Stratema gjennomføre hele prosessen med .....

Mbo - managment buy-out

Når eksisterende aksjonærer ser på ledelsen som mulige fremtidige eier av virksomheten, kan Stratema gjennomføre hele prosessen .....

Lbo - leverage buy-out

Når kjøperen av aksjene i en virksomhet er ledelsen eller andre som trenger eller ønsker å få betydelige deler av et kjøp finansiert .....

Skriv ut