Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Våre tjenester:

Fusjonering, Kjøp & Salg av virksomheter

Salg av bedrift

Dersom du ønsker å selge din bedrift kan Stratema ta ansvar .....

Kjøp av bedrift

Dersom du ønsker å kjøpe opp en eller flere bedrifter kan Stratema ta ansvar for hele prosessen .....

Finansiering

I forbindelse med transaksjoner er det ofte en stor fordel å kunne finansiere deler av vederlaget med lån i bank.

Fusjon av bedrift

Når eiere av virksomheter ønsker å fusjonere, kan Stratema gjennomføre hele prosessen med innledende analyser .....

Generasjonsskifte

Når gamle aksjonærer ønsker avløsning og nye personer vil inn på eiersiden, kan Stratema gjennomføre hele prosessen med .....

Skriv ut