LARS STENVOLD WIK

Director

LARS STENVOLD WIK
Director
Master i finans fra Cass Business School i London. Lang erfaring fra verdivurdering, finansiell og operasjonell analyse av små, mellomstore og store bedrifter. Dybdekunnskap knyttet til verdsettelse i industriene teknologi, media & telekom, samt transport & logistikk.Lars kommer fra Røros og er glad i rakfisk og det som hører til. 

Fokusområde: Teknologi, Media & Telekom

Mobil: +47 93 69 38 67
Epost: lars@stratema.no


 
Fokusområde: teknologi, media & telekom
Erfaring:
Director, Stratema, 2018 - 
Seniorrådgiver, Stratema 2017 
Rådgiver, Stratema 2016 - 2017
Senioranalytiker, Stratema AS: 2014 - 2016
Konsernkontroller, Grønmyr Gruppen AS: 2013 - 2014
Analytiker, Weibul AS: 2011 - 2013
Associate, PwC: 2009 - 2011
Styremedlem Infonett Røros AS 2013 - 
Forstanderskapet i RørosBanken 2016 -
Utdanning:
Master i Investment Management, Cass Business School, UK: 2008 - 2009
Bachelor i Økonomisk Styring,Trondheim Økonomiske Høyskole / NTNU 2005 - 2008


«Persistence is to the character of man as carbon is to steel»

– N A P O L E O N  H I L L –

UTVALGTE TRANSAKSJONER

Skriv ut