ENERGI

Energi
Norge er en av de landene med høyest adgangskrav for sin olje og gass industri. Dette har gitt Norske leverandører av teknologi og utstyr en fordel som kan anvendes i resten av verden. Stratema har bransjeerfaring og har arbeidet med nasjonale og internasjonale selskaper som bidrar med løsninger innen olje- og gassindustrien på Norsk sokkel. 

Enklere konsepter for økt verdiskapning, lavere investeringskostnader og lavere driftskostnader sammen med høy driftssikkerhet og pålitelighet er viktige mål for olje- og gassindustrien og for maritim industri. Disse er viktige drivere i transaksjonsmarkedet.  

Stratema leder IMAP Energy Group med spesialister innen Olje & Gass og Fornybar Energi fra USA, Storbritannia, Canada, Chile, Brasil, Nederland, Russland, Italia og Marokko.   
 

MER OM TEAMET

Medarbeiderne i Stratema tilbyr en omfattende erfaringskompetanse fra mer enn 100 transaksjoner og spesialkompetanse innenfor teknologi, media, telecom, byggebransjen og olje & gass. Vi arbeider i team sammen med eksperter fra hele verden hos våre internasjonale partnere i IMAP (International Mergers & Acquisitions Partners).
Kontakt oss
Skriv ut