BYGGESEKTOREN

Byggesektoren

Kjøp, salg og sammenslåing av selskaper

Stratema har både operativ erfaring fra Byggesektoren og erfaring med transaksjoner i ulike deler av sektoren. Stratema har fokus på hele verdikjeden knyttet til drift, vedlikehold og bygging av infrastruktur og bygnings-masse. Dette omfatter alt fra ingeniørvirksomheter, arkitekter, byggevare produsenter, grossister, entreprenører, installatører til drift og vedlikeholdsorganisasjoner.

Utviklingen i sektoren drives av at aktørene styrker sin konkurransekraft, ved å vokse og bredde ut sitt produkt- og tjenestespekter, gjennom oppkjøp og sammenslutninger. Denne strukturelle endringen av sektoren drives i stadig større grad av internasjonale aktører, ofte med Equity selskaper som eiere.

Byggesektoren preges også av at mange bedrifter er eid av gründere som ønsker å gjennomføre generasjonsskifte, ved å videreføre eierskapet til nøkkelpersoner i bedriften. Stratema er derfor også engasjert i interne transaksjoner / Management Buyouts (MBOs) med fokus på bistand i forbindelse med finansiering.


2.917 MNOK
TRANSAKSJONSVERDI
113 MNOK
GJ.SNITT TRANSAKSJONSVERDI
60 %
CROSS BORDER

MER OM TEAMET

Medarbeiderne i Stratema tilbyr en omfattende erfaringskompetanse fra mer enn 100 transaksjoner og spesialkompetanse innenfor Teknologi, Media, Telekom og Byggebransjen.
Kontakt oss
Skriv ut