Om Stratema

- Rådgivningtjeneste ved kjøp, salg og fusjon av virksomheter

Stratema leverer strategiske rådgivningstjenester ved kjøp, salg og sammenslåing av virksomheter (Mergers and Acquisitions – M&A).

Vi bistår våre oppdragsgivere fra innledende analyser og strategiske valg, gjennom forhandlinger til endelig løsning og transaksjon.

Stratema benytter sin markeds- og bransjekunnskap og tar initiativ overfor aktører som kan utløse synergier og vekst ved sammenkobling av sine virksomheter.

Stratema`s fortrinn er erfaring, bransjekunnskap, kreativitet og gjennomføringsevne.
Skriv ut