kantine

Due Diligence

Trenger du hjelp til å fasilitere en Due Diligence?

Stratema organiserer tilgang til elektroniske datarom med tilpasset innholdsbeskrivelse. Innleggingen av dokumenter følges opp og kvalitetssikres. Stratema administrerer spørsmål og svar og gir løpende rapportering av aktiviteten i datarommet. Avslutningsvis gis sluttrapport med all aktivitet i datarommet med elektronisk kopi for senere oppfølging.

Oppsummering av aktivitetene:

  Etablering av elektronisk datarom med tilpasset innholdsbeskrivelse
  Organisering av tilgang til elektronisk datarom
  Oppfølging og kvalitetssikring av innlagte dokumenter i datarommet
  Administrering av spørsmål og svar
  Løpende rapportering av aktiviteten
  Sluttrapport med oversikt over all aktivitet i datarommet
  Elektronisk kopi av datarom for senere oppfølging


Velkommen til Stratema påloggingsportal for Virituelt Data Rom


Klikk på linken under. Ny side kommer frem. Vennligst logg inn med brukernavn og passord som du har fått oppgitt på epost.

Welcome to the Stratema Viritual Data Room. Please log in with the username and password you were assigned by clicking the link below. New pages will appear, sign in with your username and password.Skriv ut