Bildemal-Toppbannere-moterom-glassvegg

Våre tjenester:

Fusjonering, Kjøp & Salg av virksomheter

salg av bedrift

Dersom du ønsker å selge din bedrift kan Stratema ta ansvar .....

oppkjøp av bedrift

Dersom du ønsker å kjøpe opp en eller flere bedrifter kan Stratema ta ansvar for hele prosessen .....

generasjonsskifte

Når gamle aksjonærer ønsker avløsning og nye personer vil inn på eiersiden, kan Stratema gjennomføre hele prosessen med .....

mbo - managment buy-out

Når eksisterende aksjonærer ser på ledelsen som mulige fremtidige eier av virksomheten, kan Stratema gjennomføre hele prosessen .....

lbo - leverage buy-out

Når kjøperen av aksjene i en virksomhet er ledelsen eller andre som trenger eller ønsker å få betydelige deler av et kjøp finansiert .....

due diligence

Stratema organiserer tilgang til elektroniske datarom med tilpasset innholdsbeskrivelse. Innleggingen av dokumenter .....

Skriv ut