Stratema
Stratema Copyright 2019 post@stratema.no

Magnus Lövdén Managing Partner i Stockholm

Han vil ha ansvar for Stratema sitt kontor i Stockholm og styrke teamet som jobber på tvers av hele Norden. Stratema har med dette etablert et Nordisk team med 3 Partnere, 3 Directorer, 2 rådgivere og 3 analytikere som fokuserer på TMT, Byggebransjen og Energisektoren fra kontorer i Oslo og Stockholm.

Magnus er Siviløkonom fra Lunds universitet komplettert med en magistereksamen i anvendt psykologi. Han har 19 års erfaring fra kjøp og salg av virksomheter og risikokapitalinvesteringer i organisasjoner som Skarpa, Elements Consulting, Gorilla Park Stockholm og PWC.

Magnus var eliteseiler og deltok i to Olympiader for Sverige.