Stratema
Stratema Copyright 2021 post@stratema.no

Salg av bedrift

Ønsker du å selge din virksomhet?

Stratema har inngående kjennskap til aktørene i de bransjene vi fokuserer på og identifiserer rask hvem som vil være aktuelle kjøpere og deres betalingsvillighet. I forhandlinger med nye eiere kan Stratema legge press på kjøperne uten tanke for at det kan skade relasjonen med tanke på det fremtidige samarbeidet mellom partene etter transaksjonen. I alle forhandlinger oppstår det forhold man har vanskelig for å bli enige om. Stratema er kreative i å finne løsninger som kan bygge bro over partenes uenigheter..

Oppsummering av aktiviteter:

  Innledende analyser av marked og virksomhet.
  Vurderinger av virksomhetens markedsverdi.
  Strategiske råd om tilpassning av virksomheten.
  Utarbeiding av bedriftspresentasjon.
 Etablering av målgruppe med potensielle interessenter og fremtidige samarbeidspartnere.
  Kontakt med samarbeidskandidater og interessevekking.
  Etablering av gjensidig konfidensialitet.
  Avholde møter for gjensidig utveksling av forretningsmuligheter.
  Arrangere Indikativ budgivingsprosess.
  Fremforhandling av forpliktende avtaler
  Organisering av Due Diligence / kjøpers kvalitetssikring.
  Gjennomføring av transaksjon med oppgjør og overdragelse av eierskapet.