stratema-imap

Om IMAP

INTERNASJONALT M&A NETTVERK

Stratema er eksklusiv medlem av International Network of M&A Partners (IMAP), som er et eksklusivt globalt partnerskap bestående av mer en 37 av de ledende finansielle rådgivere innenfor kjøp og salg av virksomheter fra mer enn 30 land. Alle medlemmene av IMAP har i fellesskap forpliktet seg til å levere rådgivning av høyeste kvalitet for mellomstore selskapstransaksjoner over hele verden. I snart 4 årtier, har de mer en 500 rådgivere i IMAP tilført verdi til sine klienters M&A prosesser, hvor IMAP de siste 10 år har vært rådgiver i mer en 2.000 gjennomførte transaksjoner med en samlet verdi på over US$ 83 milliarder. Den fortsatte globalisering og konsolidering i den internasjonale forretningsverden understreker viktigheten av å benytte seg av en internasjonal finansiell rådgiver, når man er baserte i en relativt liten og åpen økonomi som Norge.

Tenk globalt, ager lokalt
Som medlem av IMAP, har Stratema den kompetansen, som er nødvendige i internasjonale kjøps- og salgsprosesser. Herunder f.eks. i identifikasjonen og kontakten med investorer/kjøpere og target virksomheter i hele verden, uansett nasjonalitet, språk, kultur og størrelse. Kombinasjonen av global rekkevidde, lokal tilstedeværelse og personlige relasjoner til potensielle investorer/targets er essensielt for å oppnå suksess i alle M&A prosjekter, hvorfor IMAP er en fast integrerte del av praktisk talt hvert eneste projekt som Stratema er rådgiver på. Med mer en 500 kollegaer over hele verden, inklusiv en rekke dedikerte bransjegrupper, har Stratema adgang til bransjekunnskap og spisskompetanse til hvert enkelt prosjekt og mulighet for at trekke på spisskunnskap fra hele verden.

For mer information om IMAP og våre internasjonale kollegaer, vennligst besøk IMAPs hjemmeside på www.imap.com          

Skriv ut