stratema-imap

IMAP - VERDI FOR VÅRE KUNDER

Internasjonal søk etter kjøper - Lokal og proprietær kunnskap


Alle IMAP rådgivere er dedikerte og forpliktet til å analysere å bidra i analysen av mulige kjøpere. Samlet medfører dette samarbeide en omfattende og detaljerte analyse av mulige kjøpere, inklusiv proprietær og personlig kunnskap om de potensielle kjøpere, oppkjøpsstrategi mv. Analysen og identifikasjonen av de optimale kjøpere til en mellomstor virksomhet, er ofte mer kompleks enn i analysen av større globale virksomheter. Antallet av potensielle kjøpere øker, når target-virksomheten er mindre, derfor kan analysen av mulige kjøpere være en omfattende og tidskrevende prosess. All kommunikasjon i IMAP er selvfølgelig under streng fortrolighet og sterk prosjektstyring.


Direkte kontakt og relasjoner til besluttningstakere


Med mer enn 2.000 gjennomførte transaksjoner og tallrike andre prosjekter, samt personlig og forretningsmessig nettverk, har IMAP ofte direkte adgang til beslutningstagerne til de identifiserte kjøps-kandidatene - hvilket er et nøkkelelement når den mest optimale introduksjon av prosjektet skal sikres. Når en relativt stor målgruppe skal kontaktes over hele verden, i en strukturerte prosess, hvor synkronisert timing kan være essensielt i oppbygning av konkurranseelementet mellom de potensielle kjøpere, er det nødvendig, å være en del av ett dedikert, integrert og bredt globalt partnerskap, for at sikre den beste strukturering og gjennomføringen av prosessen.Adgang til bransjeeksperter og markedskunnskap


Til ett hvert IMAP prosjekt, stiller IMAP med det mest egnede team – på tvers av nasjonaliteter. IMAP består av kompetente og erfarne M&A eksperter, som er nøkkelen til en suksessfull transaksjon. Dette oppnås ved å ha kunnskap om de viktigste kjøpernes oppkjøpsstrategier, den generelle markedsutviklingen og mest av alt ved å ha direkte personlige relasjoner til beslutningstagerne i bransjen.Forhandlinger og transaksjonsstruktur


Forhandlingskulturen, transaksjonstrukturene og prosessene kan være særdeles forskjellige rundt i verden. Adgang til oppdatert kunnskap samt mangeårig transaksjonserfaring kan vise seg og være avgjørende ved beslutning av forhandlingsstrategi og transaksjonstruktur. Medlemmene av IMAP er samlet flere ganger årlig for at drøfte de seneste M&A trends og utveksle viktig kunnskap og erfaringer.Verdivurdering og verdidrivere


Med mer enn 2.000 gjennomførte transaksjoner, utallige industrieksperter og de mere end 500 rådgiveres erfaringer samt kunnskap, er IMAP en verdifull ressurs til å utføre verdivurderinger av virksomheter, enten som en del av et M&A prosjekt eller som en isolerte vurdering. IMAP registrerer nøkkeldata på alle ferdiggjort transaksjoner i IMAP regi, hvilket gir basis for en av de mest detaljerte og presise transaktionsdatabaser i verden.   Internasjonale oppkjøp


IMAP har stor erfaring med at hjelpe internasjonale selskaper i oppkjøp på tvers av landegrensene – ved å utnytte den globale rekkevidde og lokale tilstedeværelse av IMAP. IMAP styrer hele kjøpsprosessen fra start til slutt, også definering av M&A strategien, screening av mulige targets, analyse av M&A tendenser i sektoren, verdivurdering, innledende bud, forhandlinger samt sluttføring av transaksjonen. Når man skal gjøre internasjonale oppkjøp, er bruken av en erfaren internasjonal finansiell rådgiver avgjørende for en vellykket prosess. 

Skriv ut