Stratema benytter sin markeds- og bransjekunnskap og tar initiativ overfor aktører som kan utløse synergier og vekst ved sammenkobling av sine virksomheter.
120  
ANT. GJENNOMFØRTE TRANSAKSJONER
6301  MNOK
VERDIEN AV GJENNOMFØRTE TRANSAKSJONER
41 %
ANDEL TRANSAKSJONER OVER LANDEGRENSER