Nordic corporate
matchmaking experts

Stratema leverer strategiske rådgivningstjenester ved kjøp, salg og sammenslåing av virksomheter i Norden.
11  
SPESIALISTER
9  
TRANSAKSJONER SISTE ÅR
7.025  MNOK
TRANSAKSJONSVERDI
51 %
CROSS BORDER