Nordic corporate
matchmaking experts

Stratema leverer strategiske rådgivningstjenester ved kjøp, salg og sammenslåing av virksomheter i Norden.
10  
SPESIALISTER
7  
TRANSAKSJONER SISTE ÅR
6.867  MNOK
TRANSAKSJONSVERDI
56 %
CROSS BORDER