Stratema benytter sin markeds- og bransjekunnskap og tar initiativ overfor aktører som kan utløse synergier og vekst ved sammenkobling av sine virksomheter.
Norge

Dronning Eufemias Gate 16,
0191 Oslo
Sverige

Stureplan 4C, 4tr
114 35 Stockholm