Nordic corporate
matchmaking experts

Stratema leverer strategiske rådgivningstjenester ved kjøp, salg og sammenslåing av virksomheter i Norden.
10  
SPESIALISTER
9  
TRANSAKSJONER SISTE ÅR
7.145  MNOK
TRANSAKSJONSVERDI
50 %
CROSS BORDER