Stratema benytter sin markeds- og bransjekunnskap og tar initiativ overfor aktører som kan utløse synergier og vekst ved sammenkobling av sine virksomheter.
11  
SPESIALISTER
9  
TRANSAKSJONER SISTE ÅR
6629  MNOK
TRANSAKSJONSVERDI
44 %
CROSS BORDER