Stratema benytter sin markeds- og bransjekunnskap og tar initiativ overfor aktører som kan utløse synergier og vekst ved sammenkobling av sine virksomheter.
Stratema benytter sin markeds- og bransjekunnskap og tar initiativ overfor aktører som kan utløse synergier og vekst ved sammenkobling av sine virksomheter.
Oppkjøp av InfoEasy AS

2. juli 2015 kjøpte Vitec Software Group AB (publ) 100% av aksjene i det norske programvareselskapet InfoEasy AS. 

Økt aktivitet for Stratema i 2014

Stratema økte omsetningen fra 11,5 MNOK til 14 MNOK fra 2013 til 2014. Antall transaksjoner økte fra 5 til 8 fra 2013 til 2014. Teamet vokste med 1 analytiker i 2014 og består nå av 6 medarbeidere: 2 partnere, 2 rådgivere og 2 analytikere.

Hvorfor velge Stratema og IMAP som M&A rådgiver?

Tenk globalt og ager lokalt.
Som medlem av IMAP, har Stratema den kompetansen, som er nødvendige i internasjonale kjøps- og salgsprosesser. Herunder f.eks. i identifikasjonen og kontakten med investorer/kjøpere og target virksomheter i hele verden, uansett nasjonalitet, språk, kultur og størrelse.

Dealbook 2014

IMAP tilbyr kvalitet og markedsstyrke som gir kundene våre betydelig verdi. Les mer om IMAP, markedsforhold og transaksjoner i så langt i 2014.

Link til: Dealbook 2014

Stratema styrker teamet

Lars Stenvold Wik er ansatt som senior analytiker i Stratema AS. Han er utdannet Siviløkonom / Master of Investment Management fra Cass Business School i London.

God start for Stratema AS

Stratema AS fikk et godt oppstartsår med ekspansjon fra 1 til 5 medarbeidere i løpet av 2013 og en samlet omsetning på 11,5 MNOK med et driftsresultat over 2 MNOK.